ANBI

ANBI

Goed om te weten

De Stichting Vrienden van Opvang Noach is door de Belastingdienst goedgekeurd als zijnde een ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat goede doelen, die door de Belastingdienst de status van ANBI hebben verkregen, met ingang van 1 januari 2008 geheel vrijgesteld zijn van het betalen van schenkings – en successierechten. Daarnaast kan de donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

(Publicatieplicht ANBI algemeen)

(Publicatieplicht ANBI 2022)

(Publicatieplicht ANBI 2023)